Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Net Neutrality Act- How does it affect YOU?

Say one thing you use the internet most for.How will your use of the internet be affected if Net Neutrality law passes?

What is the situation with Net Neutrality now? Read the text to find out.

Practice Past Tenses here

Business English Vocabulary here.

Writing a complaint letter here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου