Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Flower carpets for Mark Zuckermann?

What easter tradition do you value most?


So would you have laid the red carpet for M. Zuckermann after the data breach?
Read here

What would you have done if the company data  data had been hacked?
Play the game

 Time to sing!

  The Lyrics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου