Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Messages....Do you have  a list of things you want to do before you die?
Have you ever told anyone what's on the list?

Do you think Chang's neighbours will fill in the sentences?
What topics do you think people will write about? Rank from 1-6
____ Fame   ____Hapiness  _____Love  _____Money  ____Travel   ___Work

Let's talk about meanings...
.


THE VOICE in Britain...  Lyrics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου