Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

What does Mel Gibson do?


 So what does Mel Gibson do?

 Do the viewers like the ad?
What time does he go to work, do you think?
Practice hereWatch a clip from the film. What is he doing now?What is he telling himself while he's trying on female cosmetics?
What is he doing tomorrow, you think?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου