Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

A Titatic mistake reveals titanic life stories

Why was it called the Titanic? Watch the video to find out!

What do you think caused the sinking of such a fascinating super structure?

Take one possible alternative each

Now read some fascinating survivor stories

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου