Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Meet AI -Sophia What is AI?
Does it exist in our lives today?
How do you think it will affect the human society in the future?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου