Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Meet AI -Sophia

What do you think helps build rapport among people?

 What is AI?
Does it exist in our lives today?
How do you think it will affect the human society in the future?

Read an article about AI and its implications





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου