Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Humour is serious business

Is it a good idea to crack jokes at work? Why? Why not?

Let's watch a video to explore the issue


You can read an article on humour at the workplace here.

What's your song choice for today? Let's play around with it in Lyrics Training Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου