Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

small talk: How SMALL is it really?

Do you have to talk to new people in English at work? / Why?
Is it easy for you to start a conversation? Why?/ Why not?
Do you think small talk is important in business?Read this text and find out more ways to start a conversation.

Now Play the Small Talk Game!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου